Contact : 0-2170-8635 (Auto 6 Lines) | E-Mail : info@apcintertrade.com

About us

บริษัท เอพีซี อินเตอร์เทรด จำกัด 

          ก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2545 บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจและเป็นที่รู้จักในกลุ่มลูกค้าวาล์วอุตสาหกรรมมากกว่า 21 ปี ภายใต้เครื่องหมายการค้า "คิสท์เลอร์" ("KISTLER")  บริษัทฯ มุ่งมันและตั้งใจเป็นหนึ่งในผู้นำ การจำหน่ายผลิคภัณฑ์อุตสาหกรรมชั้นนำครบวงจรในประเทศไทย ทั้งวาล์วทองเหลือง วาล์วเหล็กหล่อ วาล์วเหล็กหล่อเหนียว วาล์วสแตนเลส วาล์วยูพีวีซี

          ปัจจุบันทางบริษัทฯ  ได้มีการขยายผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุม และตอบสนองทุกความต้องการของผู้ใช้งานทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับงานทุกระบบอย่างครบวงจร บริษัทฯไม่หยุดนิ่งในการมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์มีการนำเข้าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อาทิเช่น คอนโทรลวาล์ว "คิสท์เลอร์" Presure Reducing valve, Pressure Relief valve, Modulating Flot valve, จากโรงงานต่างประเทศที่มีคุณภาพสูง รวมทั้งขยายสำนักงานและคลังสินค้าขนาดใหญ่เป็นสาขาที่ 2 บริเวณนิคมอุตสาหกรรมบางพลีเพื่อรับรองและเป็นการขอบคุณความไว้วางใจจากลูกค้าของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศอีกทั้งยังมีความตั้งใจที่จะเป็นพันธมิตรกับทุกธุรกิจในการขยายตลอด ขยายฐานผลิตภัณฑ์ เราขอให้ความมั่นใจ และใส่ใจในการให้บริการก่อนและหลังการขายที่ดียิ่งๆขึ้นไป