Contact : 0-2170-8635 (Auto 6 Lines) | E-Mail : info@apcintertrade.com

Careers

รับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง

1. พนักงานขายร้านค้า 3 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
- เพศชาย
- อายุ 19 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปวช. และ ปวส.
- หากมีประสบการณ์ด้านการขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- รักงานขาย
- มีทักษะในการเจรจา ละเอียดรอบคอบ
- มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับ ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
- มีจักรยานยนต์ส่วนตัว พร้อมใบอนุญาตในการขับขี่รถจักรยานยนต์

รายละเอียดงาน
- วางแผนการขาย ติดต่อหาลูกค้าใหม่ เพื่อเสนอขายสินค้าของทางบริษัทฯ
- ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้า และเพื่อนร่วมงานภายในบริษัทฯ
- ร่วมเสนอแนวทางในการนำเสนองาน พร้อมดูแลแก้ไขปัญหาให้กับทางบริษัทฯ
- สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัทฯ ที่ได้รับมอบหมาย

- เงินเดือน ตามตกลง
- รายได้อื่นๆ (ค่าน้ำมัน, ค่าโทรศัพท์, ค่าคอมมิชชั่นและเงินรางวัลในการขาย) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. พนักงานขายกลุ่มผู้รับเหมา 3 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ - เพศชาย / หญิง
- อายุ 20 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา จบปริญญาตรี
- หากมีประสบการณ์ด้านการขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- รักงานขาย
- มีทักษะในการเจรจา ละเอียดรอบคอบ
- มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับ ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
- มีรถยนต์ส่วนตัว พร้อมใบอนุญาตในการขับขี่รถยนต์

รายละเอียดงาน
- วางแผนการขาย ติดต่อหาลูกค้าใหม่ เพื่อเสนอขายสินค้าของทางบริษัทฯ
- ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้าแ ละเพื่อนร่วมงานภายในบริษัทฯ
- ร่วมเสนอแนวทางในการนำเสนองาน พร้อมดูแลแก้ไขปัญหาให้กับทางบริษัทฯ
- สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัทฯ ที่ได้รับมอบหมาย

- เงินเดือน ตามตกลง
- รายได้อื่นๆ (ค่าน้ำมัน, ค่าโทรศัพท์, ค่าคอมมิชชั่นและเงินรางวัลในการขาย) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Sales Engineer 3 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง
- อายุ 20 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- หากมีประสบการณ์ด้านการขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- รักงานขาย
- มีทักษะในการเจรจา ละเอียดรอบคอบ
- มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับ ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
- มีรถยนต์ส่วนตัว พร้อมใบอนุญาตในการขับขี่รถยนต์

รายละเอียดงาน
- วางแผนการขาย ดูแลลูกค้ากลุ่มผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา
- ติดต่อหาลูกค้าใหม่ เพื่อเสนอขายสินค้าของบริษัทฯ
- ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้า และเพื่อนร่วมงานภายในบริษัทฯ
- ร่วมเสนอแนวทางในการนำเสนองาน พร้อมดูแลแก้ไขปัญหาให้กับทางบริษัทฯ
- สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัทฯ ที่ได้รับมอบหมาย
- สามารถปิดการขายงานระบบ งานโครงการ

- เงินเดือน ตามตกลง
- รายได้อื่นๆ (ค่าน้ำมัน, ค่าโทรศัพท์, ค่าคอมมิชชั่นและเงินรางวัลในการขาย) 

วิธีรับสมัครงาน
- โทรศัพท์ 02-170-8635 ต่อ 20 หรือ 081-751-4800 ติดต่อฝ่ายบุคคล คุณอัมพร นิธิโรจน์ปัญญา
- ID Line : pornapc