Pressure reducing valve หรือ วาล์วลดแรงดัน ในอุตสาหกรรม การรักษาแรงดันในระบบผลิตนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยอุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในกระบวนการนี้คือ Pressure Reducing Valves เป็นวาล์วประเภทนึงที่ถูกนำมาใช้เพื่อให้แรงดันระบบเสถียรตามความต้องการ ช่วยให้ในระบบท่อนั้นไม่เกิดแรงดันเกินกว่าที่ต้องการ วาล์วลดแรงดันจะใช้ควบคุมอัดตราการไหลของน้ำให้คงที่ ดังนั้น วาล์วลดแรงดันจึงเป็นสิ่งจำเป็นหากต้องการควบคุมอัตตราการไหลของน้ำที่ต้องการ